نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 144
تعداد کامیون های در صف = 1141
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/08 * 12:31PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 139 ع 00 542
1402/12/08 * 12:30PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 676 ع 00 541
1402/12/08 * 12:16PM قیر تفتان ایران 85 - 298 ع 71 540
1402/12/08 * 12:15PM قیر تفتان ایران 85 - 431 ع 56 539
1402/12/08 * 12:15PM گاز تفتان ایران 32 - 792 ع 83 538
1402/12/08 * 12:14PM متفرقه تفتان ایران 42 - 366 ع 86 537
1402/12/08 * 12:13PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 643 ع 00 536
1402/12/08 * 12:13PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 632 ع 18 535
1402/12/08 * 12:01PM گاز تفتان ایران 59 - 389 ع 64 534
1402/12/08 * 12:00PM گاز تفتان ایران 95 - 377 ع 13 533
1402/12/08 * 12:00PM گاز تفتان ایران 95 - 152 ع 18 532
1402/12/08 * 11:59AM گاز تفتان ایران 85 - 513 ع 78 531
1402/12/08 * 11:59AM آهن آلات تفتان ایران 65 - 998 ع 59 530
1402/12/08 * 11:58AM گاز تفتان ایران 85 - 494 ع 63 529
1402/12/08 * 11:57AM گاز تفتان ایران 85 - 712 ع 95 528
1402/12/08 * 11:56AM گاز تفتان ایران 85 - 371 ع 67 527
1402/12/08 * 11:56AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 882 ع 00 526
1402/12/08 * 11:56AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 406 ع 00 525
1402/12/08 * 11:55AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 872 ع 00 524
1402/12/08 * 11:55AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 059 ع 00 523
صفحه 1 از 58