نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 46
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/28 * 10:50PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 473 ع 74 800
1403/03/28 * 7:39PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 577 ع 69 799
1403/03/28 * 7:16PM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 746 ع 14 798
1403/03/28 * 7:00PM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 852 ع 27 797
1403/03/28 * 6:33PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 154 ع 59 796
1403/03/28 * 6:29PM ماشین خالی تفتان ایران 21 - 344 ع 43 795
1403/03/28 * 6:27PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 236 ع 75 794
1403/03/28 * 6:26PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 767 ع 32 793
1403/03/28 * 6:23PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 764 ع 71 792
1403/03/28 * 6:22PM آهن آلات تفتان ایران 32 - 863 ع 91 791
1403/03/28 * 6:22PM گاز تفتان ایران 42 - 214 ع 84 790
1403/03/28 * 6:21PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 292 ع 25 789
1403/03/28 * 6:20PM گشنیز تفتان ایران 85 - 716 ع 86 788
1403/03/28 * 6:19PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 35 - 124 ع 32 787
1403/03/28 * 6:19PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 35 - 281 ع 24 786
1403/03/28 * 6:18PM گاز تفتان ایران 85 - 628 ع 63 785
1403/03/28 * 6:15PM گاز تفتان ایران 59 - 953 ع 61 784
1403/03/28 * 6:15PM گاز تفتان ایران 52 - 279 ع 32 783
1403/03/28 * 6:13PM گاز تفتان ایران 85 - 233 ع 75 782
1403/03/28 * 6:12PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 478 ع 56 781
صفحه 1 از 175