نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/30 * 9:55PM گاز تفتان ایران 85 - 711 ع 95 161
1403/01/30 * 9:53PM متفرقه تفتان ایران 85 - 476 ع 11 160
1403/01/30 * 9:49PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 587 ع 84 159
1403/01/30 * 9:48PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 386 ع 56 158
1403/01/30 * 9:43PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 261 ع 99 157
1403/01/30 * 9:42PM متفرقه تفتان ایران 85 - 645 ع 77 156
1403/01/30 * 9:00PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 587 ع 23 155
1403/01/30 * 8:55PM تره بار تفتان ایران 25 - 411 ع 79 154
1403/01/30 * 8:54PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 568 ع 09 153
1403/01/30 * 7:15PM متفرقه تفتان ایران 95 - 975 ع 33 152
1403/01/30 * 7:14PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 712 ع 48 151
1403/01/30 * 7:14PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 973 ع 51 150
1403/01/30 * 7:10PM گاز تفتان ایران 95 - 423 ع 35 149
1403/01/30 * 7:09PM گاز تفتان ایران 85 - 148 ع 41 148
1403/01/30 * 7:09PM گاز تفتان ایران 95 - 739 ع 32 147
1403/01/30 * 7:09PM گاز تفتان ایران 85 - 216 ع 95 146
1403/01/30 * 7:09PM گاز تفتان ایران 85 - 384 ع 46 145
1403/01/30 * 7:08PM گاز تفتان ایران 85 - 447 ع 54 144
1403/01/30 * 7:07PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 147 ع 22 143
1403/01/30 * 7:07PM گاز تفتان ایران 91 - 217 ع 79 142
صفحه 1 از 113