نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 3
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2261
زمان ورود آخرین کامیون = 07:09:40-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/28 * 11:49PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 668 ع 81 811
1403/01/28 * 11:48PM گاز تفتان ایران 95 - 516 ع 33 810
1403/01/28 * 11:48PM گشنیز تفتان ایران 85 - 545 ع 93 809
1403/01/28 * 11:46PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 267 ع 28 808
1403/01/28 * 11:46PM کاشی و سرامیک تفتان ایران 85 - 613 ع 67 807
1403/01/28 * 11:45PM گاز تفتان ایران 95 - 833 ع 25 806
1403/01/28 * 9:32PM متفرقه تفتان ایران 25 - 895 ع 29 803
1403/01/28 * 9:31PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 739 ع 79 802
1403/01/28 * 9:30PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 835 ع 58 801
1403/01/28 * 9:29PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 244 ع 59 800
1403/01/28 * 9:28PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 739 ع 24 799
1403/01/28 * 9:26PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 174 ع 31 798
1403/01/28 * 9:25PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 131 ع 11 797
1403/01/28 * 9:24PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 688 ع 67 796
1403/01/28 * 9:22PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 172 ع 45 795
1403/01/28 * 9:20PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 438 ع 47 794
1403/01/28 * 9:19PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 226 ع 11 793
1403/01/28 * 9:19PM آهن آلات تفتان ایران 15 - 254 ع 36 792
1403/01/28 * 9:18PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 335 ع 83 791
1403/01/28 * 9:18PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 822 ع 16 790