تعداد نوع محموله
516 مواد سوختی
304 گاز
138 متفرقه
71 آهن آلات
62 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره )
18 خرما
18 گشنیز
8 ماشین خالی
5 قیر
2 سیمان