تعداد نوع محموله
1871 مواد سوختی
844 گاز
308 متفرقه
297 ماشین خالی
67 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره )
59 آهن آلات
21 قیر
13 گشنیز
3 کاشی و سرامیک
2 سیمان
1 تره بار