درباره سامانه

این سامانه جهت اطلاع رسانی از وضعیت نوبت و تعداد وسائط نقلیه در نوبت تخلیه طراحی و پیاده سازی گردیده است